"..การมาทับมิ่งขวัญนี้ เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ต้องเป็นคนจริง ทำจริง พูดจริง เมื่อทำจริง พูดจริงก็ต้องรู้ของจริง จริงๆ.."
หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ 12 กรกฎาคม 2530
www.wattubmingkwan.com เวบหลัก วัดทับมิ่งขวัญ เวบนี้เป็นเพียง เวบสำรองครับผู้จัดทำ 9 มิถุนายน 2555

มูลนิธิแสงเทียนส่องธรรม เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาและหลักการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว

มูลนิธิแสงเทียนส่องธรรม เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาและหลักการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว 
มูลนิธิแสงเทียนส่องธรรม
เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาและหลักการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ชื่อบัญชี  แสงเทียนส่องธรรม
เลขที่บัญชี  333-2-20180-2
สามารถสมทบทุนมูลนิธิแสงเทียนส่องธรรมได้ ที่
เบอร์ติดต่อ 089-5720948