"..การมาทับมิ่งขวัญนี้ เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ต้องเป็นคนจริง ทำจริง พูดจริง เมื่อทำจริง พูดจริงก็ต้องรู้ของจริง จริงๆ.."
หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ 12 กรกฎาคม 2530
www.wattubmingkwan.com เวบหลัก วัดทับมิ่งขวัญ เวบนี้เป็นเพียง เวบสำรองครับผู้จัดทำ 9 มิถุนายน 2555

การเดินทางไปวัดทับมิ่งขวัญ

การเดินทางไปวัดทับมิ่งขวัญ
วัดทับมิ่งขวัญ  บ้านติ้ว ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐  มีความพร้อมรองรับนักปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมจากจำนวนที่เคยมาปฏิบัติ จำนวน ๕๐๐ คน
ติดต่อ พระคำไม ฐิตสีโล เบอร์โทรศัพท์ ๐๘-๗๒๒๐-๘๙๙๙
การเดินทาง รถโดยสารประจำทาง ลงรถที่  บขส. อ.เมืองเลย  แล้วต่อรถสามล้อเข้าวัดประมาณ ๑ กม.


มูลนิธิแสงเทียนส่องธรรม เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาและหลักการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว

มูลนิธิแสงเทียนส่องธรรม เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาและหลักการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว 
มูลนิธิแสงเทียนส่องธรรม
เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาและหลักการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ชื่อบัญชี  แสงเทียนส่องธรรม
เลขที่บัญชี  333-2-20180-2
สามารถสมทบทุนมูลนิธิแสงเทียนส่องธรรมได้ ที่
เบอร์ติดต่อ 089-5720948 


   เกาะพุทธธรรม วัดทับมิ่งขวัญ ตั้งอยู่บนริมฝั่งลำน้ำเลย เป็นวัดที่หลวงพ่อเทียน จิตตฺสุโภ
   ได้มาก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่อบรมและปฏิบัติเจริญสติ  ตั้งแต่ปี ๒๕๒๔ อยู่ต่อมาเมื่อ
   วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑ ท่านก็ได้มรณภาพด้วยอาการสงบ ณ ศาลามุงแฝก
   บนเกาะพุทธธรรมวัดทับมิ่งขวัญแห่งนี้  (ถึงแม้ว่าท่านจะมรณะจากไปแต่คุณธรรมคำสั่งสอน
   ของท่านคงอยู่และนับวันจะขยาย จำนวนผู้ปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น) หลังจากท่านมรณะแล้ว
   ก็ได้เก็บสรีระของท่านไว้ ๑ ปี จนถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๒ ก็ได้ประชุมเพลิงสรีระของท่าน
   ดังนั้นนั้นเมื่อถึงวันที่ 17- 24  กุมภาพันธ์ ของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันประชุมเพลิงสรีระของท่าน
   คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย  จึงได้ร่วมกันจัดงานอบรมปฏิบัติธรรมเจริญสติขึ้น
   เพื่อเป็นการรำลึกบูชาแด่พระคุณท่าน  ปีนี้เป็นปีที่ประจวบเหมาะกับวาระครบ 100 ปีอายุของท่าน
    เพราะหลวงพ่อเกิดเมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๔๕๔  จึงเป็นปีที่สำคัญ ดังนั้นคณะศิษยานุศิษย์
   จึงได้ปรารภที่จะจัดงานวาระ 100 ปีชาตกาลของหลวงพ่อ โดยจะจัดในรูปแบบของการอบรม
   ปฏิบัติธรรมเจริญสติตลอดทั้งปี จัดหมุนเวียนกันไปทั้ง ๔ ภาค วัดทับมิ่งขวัญก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่มี
   ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อเทียนเป็นอย่างมาก เพราะบั้นปลายชีวิตของท่านมาอยู่
   และมรณภาพที่ตรงนี้ ทางคณะกรรมการโครงการอาจริยบูชา ๑๐๐ ปี ชาตกาล หลวงพ่อเทียน
   จึงจะมาจัดเปิดงานอบรมที่นี้  ทั้งเปิดและปิดโครงการฯ

รูป